The destination for history

Straeon Gwerin Cymru

By Peter Stevenson

9781803996486

ISBN: 9781803996486

Published: 05-09-2024


Straeon Gwerin Cymru

By Peter Stevenson

ISBN: 9781803996486

Published: 05-09-2024

About This Book

Cyfarwydd yw’r hen enw am storïwr, un sy’n adrodd storïau.

Yn y llyfr hwn cewch gipolwg ar ei stôr o storïau gwych.

Dewch i gwrdd â môr-forynion swnllyd Bae Ceredigion, gwledydd cudd dan y môr, hen goeden lle mae drws i’r byd arall, a’r llyffant doeth holl-wybodus sy’n byw yng Nghors Fochno.

Neu beth am y ferch glyfar drodd yn alarch, gyr o wartheg swyn sy’n byw dan Lyn Barfog, a’r eliffant a fu farw – efallai – yn Nhregaron?

show more books